201911.19

Toekomstforum Kempen – bruisende tweedaagse

Toekomstforum Kempen – bruisende tweedaagse

Op 25 en 26 oktober ’19 kwamen in het LITC in Laakdal 85 Kempenbelievers samen om te brainstormen over de toekomst van de Kempen. Ondernemers, politici, ambtenaren, mensen uit het onderwijs, kennisinstellingen, de cultuursector, natuur, zorg en welzijnsorganisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties etc. gingen samen aan de slag te gaan met de maatschappelijke opgaven waar de regio voor staat. De centrale startvraag voor het Toekomstforum was: ‘Hoe in 2030 samen wonen, werken en leven in de Kempen op een manier die bijdraagt aan duurzame welvaart en welzijn?’

Het toekomstforum maakte gebruik van de future search methodiek. Langs ons verleden, de huidige trends, ons eigen aandeel in de Kempense realiteit meanderden we naar onze gezamenlijk toekomst. In die beloofd mooi te worden. In 2030 willen we een:

  1. Een duurzame samenleving met veerkrachtige dorpen, ruimte voor duurzame energie, minder woon-werkverkeer met de auto maar een sterke fietscultuur en deelinfrastructuur, een systeem van ecosysteemdiensten van de Kempense groene open ruimte, korte keten van lokaal voedsel, goede geestelijke gezondheid en leefomgeving etc.
  2. Een ondernemende en innoverende samenleving met een maakindustrie 4.0, betekenisvol werk, sociaal ondernemen met impact. Een aantrekkelijke regio om te ondernemen en te vestigen met innovatieve landmarks en fields, jonge talenten behouden en aantrekken. Niet afremmen. Minder barrières en regulering, een optimale work-life integration.
  3. Een inclusieve, warme en zorgzame samenleving met aandacht voor kwetsbaren, nabijheid en warmte, mentale veerkracht, een slimme arbeidsmarkt, veerkrachtige dorpen, stilte, work-life balance, Kortom een regio waar iedereen mee is.

En we zetten er onze schouders onder! In volgende artikels lees je welke projecten en initiatieven mee deze mooie toekomst zullen waar maken.

Alle info vind je hier!