202002.13

De Kempense arbeidsmarkt in brand?

De arbeidsmarkt staat in brand. We horen het maar al te vaak. Elk jaar neemt het Streekplatform Kempen de tijd om een grondige analyse te maken van de Kempense arbeidsmarkt. De jaargemiddelden van 2019 leren ons dat het aantal Kempense werkenden groeit en het aantal Kempense werkzoekenden daalt. Een positieve flow. Onze arbeidsmarkt wordt al maar krapper.

En toch vinden allochtone werkzoekenden, werkzoekenden met een arbeidsbeperking én werkzoekende 60-plussers in de Kempen nog steeds moeilijk hun weg naar een job. Een goede match met werkzoekenden die sterke begeleiding en opleiding krijgen en bedrijven die zorgen voor een inclusieve economie blijft nodig.

Alle details van de Kempense arbeidsmarkt lees je hier.