202002.26

Samen op zoek naar een sterke tijdelijke werkervaring

Hoe kunnen de Kempense OCMW’s de instrumenten art. 60 en tijdelijke werkervaring (TWE) nog beter inzetten? Met deze vraag gingen meer dan 40 arbeidstrajectbegeleiders en VDAB bemiddelaars aan de slag op een trefdag over tijdelijke werkervaring.

Een goedgevulde dag, met gelukkig ook een strakke regie door twee enthousiaste Kimmen (Kim Leyten – stad Geel en Kim Nevelsteen – Streekplatform Kempen)

Van leefloon naar werk: traject onder de loep

De dag startte met een grondige doorlichting van het traject naar werk. Van de eerste afspraak, over warme overdracht van maatschappelijk assistent naar arbeidstrajectbegeleider, naar een warm onthaal, inzicht krijgen in het tewerkstellingspotentieel, match maken met een mogelijke werkplek, begeleiding en competentieversterking tijdens het traject …
Elke stap in dit klantentraject werd door de deelnemers vakkundig onder de loep genomen.

Keuzes: welke uitdaging pakken we aan vandaag?

Uit de vele interessante thema’s werden volgende vragen gekozen om verder over na te denken:

 • Hoe kunnen we een warm onthaal voorzien?
 • Hoe kunnen we het zelfinzicht van de cliënt verhogen?
 • Hoe kunnen we werkplekken vinden voor cliënten met medische beperkingen?
 • Hoe kunnen we het best de competenties van onze cliënt in beeld brengen?
 • Welke werkinstrumenten zijn het meest effectief, … ?
        
Zoeken naar oplossingen

En dan maar brainstormen… En stormen deed het. We hebben gezucht, binnensmonds gevloekt (er zijn immers geen pasklare antwoorden), we hebben gelachen en we hebben hier en daar het licht gezien. Finaal heeft dit vijf voorstellen opgeleverd:

 • Een eenvoudige en gratis databank:
  voor arbeidstrajectgeleiders met voorbeeldcontracten, instrumenten en documenten die ook kleinere OCMW’s moeten helpen om de begeleidingen te versterken.
 • Proeftuin voor jobs:
  een veilige omgeving waar verschillende activiteiten kunnen getest worden opdat het zelfinzicht van de cliënt verhoogt.
 • Warm traject:
  Investeren in de vertrouwensband tussen begeleider in cliënt. Een warm onthaal, een veilige omgeving die ruimte biedt om ook moeilijke gespreksonderwerpen (bv. persoonlijke hygiëne) aan te pakken. Deze initiële investering zal finaal leiden tot een sneller en vlotter traject naar werk.
 • TWE 2.0:
  Maatwerk ook in TWE. Mogelijkheden om gradueel TWE op te bouwen, flexibeler omgaan met deeltijdse tewerkstelling en opbouw van rechten. Soepeler omgaan met voorwaarden voor mensen met medische klachten.
 • 360° feedback inzetten:
  Het inzicht in de competenties van de cliënt verhogen door gebruik te maken van 360° feedback en het persoonlijk netwerk van de cliënt. Uiteraard op een veilige en vertrouwensvolle manier.

Deze voorstellen werden netjes samengevat in een “productbox”.

En nu?

Deze trefdag – georganiseerd door VVSG en VDAB – vond niet alleen in de Kempen plaats, maar ook op 11 andere plaatsen in Vlaanderen. Alle projectvoorstellen zullen worden gebundeld en zijn voeding voor een versterking van de TWE-instrumenten.

Ook in de Kempen zullen de voorstellen verder worden opgepikt via het overleg van de arbeidstrajectbegeleiders.