202004.08

De Kempen pleit voor meer investeringen in het spoor

Ondanks een stijging van het aantal treinreizigers in de Kempen met 23% in 10 jaar, ligt het aandeel van duurzame vervoersmiddelen in de Kempense vervoerregio slechts op 29%. Dit kan en moet hoger, vond een Kempense delegatie die op 5 maart jl. in overleg ging met de spoorwegmaatschappijen NMBS en Infrabel. Maatregelen rond capaciteitsverhoging en dienstverlening dienen opgenomen te worden in het nieuwe vervoerplan dat NMBS momenteel voorbereidt.

De Kempense lokale besturen ijveren al lang voor een betere spoorontsluiting van de regio. Meer investeringen zijn noodzakelijk om het reiscomfort en de verbindingsmogelijkheden te verhogen. Er moet dringend ingezet worden op capaciteitsverhoging en een kwaliteitsvolle dienstverlening voor de treinreizigers. Reeds in 2015 heeft de Kempen zijn vragen gebundeld in een Kempense spoornota die bekrachtigd werd op de Conferentie van Kempense burgemeesters en meermaals onderwerp is geweest van overleg met NMBS en Infrabel. Ook de vervoerregioraad bevestigde onlangs de Kempense standpunten.

Meer weten over dit overleg: De Kempen pleit voor meer investeringen in het spoor_2020

Lees ook:
Presentatie NMBS_Infrabel
Spoorstrategie Kempen_standpuntennota