202004.14

Kempenpact2030, nu meer dan ooit aan de slag

13 maart, de dag dat in België verregaande Coronamaatregelen werden aangekondigd en het het openbare leven stil viel, maar het tegelijk op veel vlakken juist heel hard begon te gaan.

Eveneens de dag dat twee medewerkers van het Streekplatform Kempen zich even hebben afgevraagd hoe het proces rond het Kempenpact2030 nu verder zou verlopen. Want meteen werd duidelijk dat onze stakeholders voor een immense opdracht stonden: naast de vele harde werkers en vrijwilligers in de frontlinie zaten ook de lokale besturen, de sociale partners en tal van organisaties en diensten vanaf dag 1 allen mee in het heetst van de strijd. Iedereen opsommen is onmogelijk. En hoe moest een netwerk dat doorgaans mensen in levende lijve bij elkaar brengt nu plots functioneren?

Inmiddels zijn we een maand verder, en staan we versteld hoe er flexibiliteit en gedrevenheid aan de dag werd gelegd.
Verschillende projectwerkgroepen schakelden moeiteloos over op online-overleg, en werken inmiddels opnieuw verder. Een afgelaste studiedag wordt vervangen door een webinar. De Task Force gaat online door en zal zich onder meer buigen over de ontwerptekst van het Kempenpact2030. Vanuit elke werkgroep zal binnenkort ook iemand deelnemen aan een eerste kerngroepoverleg, zodat uitgewisseld kan worden over de verschillende projecten heen. Kinderen die bij dit alles af en toe voorbij het beeld wandelen zorgen meteen voor de vrolijke noot. Een gezamenlijk leerproces over microfoons en al dan niet geluid en beeld krijgen schept trouwens ook een band.

Op 19 mei zal de Algemene Vergadering van het Streekplatform Kempen doorgaan. Oorspronkelijk wilden we die dag alle Kempenpact2030 projecten laten voorstellen aan een ruimer publiek. Je mag uitkijken naar een digitale variant.

En wat afgelopen maand nog opviel? Hoe in deze tijden werken aan een toekomstplan benoemd werd als hoopgevend en noodzakelijk. Corona bevestigt de keuzes die we gemaakt hebben voor onze gemeenschappelijke horizon. Samen werken aan een inclusieve, warme, zorgzame, ondernemende, innoverende en duurzame Kempense samenleving, nu meer dan ooit.

Tot slot: Het Streekplatform Kempen wil nadrukkelijk haar respect betuigen voor wat haar partners realiseren in kader van de Coronacrisis. En tegelijkertijd dankbaarheid tonen voor hun blijvend engagement voor het Kempenpact2030.


Meer info over Kempenpact2030 vind je hier.