202004.14

Pilootproject Zorgregio Kempen

De eerstelijnszorg in Vlaanderen is in volle transitie. Door de afbakening van eerstelijnszones wordt gewerkt aan een beter zorg- en hulpverlening voor de cliënt. Vroeg of laat voor ieder van ons dus. Intersectorale samenwerking is hierbij een sleutelwoord.

In de Kempen zijn 4 eerstelijnszones opgericht : Baldemore, Kempenland, Middenkempen en Zuiderkempen.

Bovendien zijn we in de Kempen er in geslaagd om als één van de vier eerste regio’s weerhouden te worden voor de opstart van een regionaal zorgplatform. Dit is een belangrijke stap naar een breed overlegplatform voor zorg en welzijn in onze streek.
Het doel: betere zorg en ondersteuning voor de Kempenaar door optimale afstemming, samenwerking en informatie-uitwisseling tussen welzijn- en zorgactoren. Hierdoor wordt ook de inzet van middelen geoptimaliseerd.

Meer weten over de Zorgregio Kempen kan via deze link: Pilootproject Regionaal Zorgplatform Kempen uit de startblokken
Je vindt hier onder meer de samenstelling van het zorgplatform.