202005.14

CORONA-info handig gebundeld door het Regionaal Zorgplatform KempenHet recent opgestarte Regionaal Zorgplatform Kempen* bundelt alle lokale expertise, ervaring en informatie over COVID-19 ter ondersteuning van woonzorgcentra, coördinerende en raadgevende artsen (CRA-arts), thuiszorgdiensten, instellingen voor personen met een handicap en jeugdhulp op een nieuw platform: www.logokempen.be/regionaalzorgplatform

Voortaan vind je er praktische en beleidsmatige informatie over COVID-19 gerangschikt volgens deze thema’s:

Platform bezoeken: www.logokempen.be/regionaalzorgplatform 

* Het Regionaal Zorgplatform Kempen is een (opstartende) samenwerking tussen Logo Kempen, Palliatief netwerk arrondissement Turnhout (PNAT), Tandem, Netwerk GGZ (geestelijke gezondheidszorg), Welzijnszorg Kempen, Samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) Kempen, Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) De Kempen, Eerstelijnszone (ELZ) Middenkempen, ELZ Kempenland, ELZ Zuiderkempen, ELZ Baldemore, Ziekenhuisnetwerk Kempen, Huisartsenvereniging regio Turnhout, Verenging huisartsenkringen Zuiderkempen, patiënten – en mantelzorgverenigingen.
Meer info over het Regionaal Zorgplatform Kempen vind je hier.