202008.04

Schoolverlatersstudie, een blik op de Kempen

De jaarlijkse VDAB schoolverlatersstudie geeft een overzicht van het genoten onderwijs van de schoolverlaters en hun aansluiting op de arbeidsmarkt voor heel Vlaanderen. Het Streekplatform Kempen analyseerde de cijfers voor het arrondissement Turnhout.

De Kempense jongeren vinden globaal genomen goed aansluiting op de arbeidsmarkt. Van de jongeren die in juni 2018 de schoolbanken verlieten, waren er in juni 2019 ‘slechts’ 7,9% werkzoekend. Gedurende dit eerste jaar na afstuderen hadden 2,9% geen enkele werkervaring.
De scholingsgraad blijft echter een sterk bepalende factor in de aansluiting op de arbeidsmarkt. Maar liefst 43,8% van deze werkzoekenden zijn laaggeschoold, dit in vergelijking met het aandeel hooggeschoolden dat op 18,1% ligt.

Figuur: Evolutie aantal schoolverlaters en het percentage dat op 30 juni het jaar na schoolverlaten werkzoekend was. Links arrondissement Turnhout, rechts Vlaanderen. (bron: VDAB schoolverlatersstudie)

Meer inzichten en gedetailleerde informatie per studiedomein of studierichting lees je in de Kempense schoolverlatersstudie.