202008.05

Socio-economische analyse van de KempenHet Streekplatform Kempen verzamelt en analyseert jaarlijks socio-economische cijfers voor de regio. Je ziet de belangrijkste parameters in de figuur hiernaast.

In een notendop: de Kempense bevolking groeit maar vergrijst, de krapte op de arbeidsmarkt nam in 2018 en 2019 verder toe, en ondanks een lagere investeringsratio stegen vanaf 2016 omzet, in- en uitvoer relatief meer in de Kempen dan in Vlaanderen.

Let wel, deze analyse is gebaseerd op de meest recent beschikbare cijfers op jaarbasis, en geven nog niet de impact weer van de coronamaatregelen.

Meer weten? Raadpleeg het volledige rapport.