202008.06

Kempen2030- academie : Klimaatadaptatie en de opmaak van hemelwaterplannen


De eerste sessie van de Kempen2030-academie staat gepland op 7 september om 9u30  en heeft als thema klimaatadaptatie en de opmaak van hemelwaterplannen.

In deze academie wordt gekeken hoe de kennis over het fysisch systeem en de hydrologische cyclus gebruikt kan worden om op landschapsniveau de meest effectieve locaties voor ingrepen te selecteren. Daarnaast wordt ook bekeken hoe een hemelwaterplan effectief kan ingezet worden. Deze voormiddag is op maat van de lokale besturen, maar staat open voor alle geïnteresseerden.

Je vindt hier het volledige programma en de link om je in te schrijven: Uitnodiging Kempen2030-academie klimaatadaptatie en hemelwaterplannen


Kempen2030 is de Kempense krachtenbundeling om de doelstelling van het ‘burgemeesterconvenant voor klimaat en energie’ te realiseren: 40% minder CO2-uitstoot tegen 2030. Deze Kempen 2030-academie wordt gerealiseerd in samenwerking met de Provincie Antwerpen.