202010.05

Kempenpact2030: innovatie troef!


gezondheidseconomie – bio-economie en voedselproductie – maakindustrie4.0 – duurzaam bouwen

Vier domeinen waar we in de Kempen alle troeven in handen hebben om er innoverende ecosystemen rond uit te bouwen. De combinatie van toonaangevende bedrijven met de aanwezigheid van hoogstaand toegepast onderzoek en kwalitatief onderwijs doen deze vier speerpuntsectoren goed scoren, ook in het buitenland.

Niet te verwonderen dus dat deze vier ecosystemen bijzondere aandacht zullen krijgen in het Kempenpact2030.*

Via de projecten Campus Campina en HAI Tech Fonds zullen startende en innovatieve ondernemers extra zuurstof krijgen om hun plannen waar  te maken. De agro-foodsector bouwt onder de noemer Kempen Voedselslim haar ecosysteem verder uit en sleutelt zo aan antwoorden op maatschappelijke uitdagingen. Het project Careheart Kempen is een ambitieus plan om van de Kempen de experimentele zorgregio bij uitstek te maken.

*Het Kempenpact2030 is een toekomstplan geschreven voor en door Kempense organisaties en bedrijven, en zal in het najaar 2020 door de partners van het Streekplatform Kempen onderschreven worden. Naast de ambities om van de Kempen een duurzame, warme en zorgzame samenleving te maken bouwt het Kempenpact2030 ook aan een innovatieve en ondernemende Kempen. Het plan beschrijft naast een gemeenschappelijke toekomstvisie een tiental hefboomprojecten voor de Kempen.