202011.06

KORP3: Het Laboratorium Publieke Ruimte is gelanceerd


Unieke kans voor lokale besturen
Het derde laboratorium i.k.v. het Kempens Open Ruimte Platform (KORP) krijgt een ander kleedje ten gevolge van de coronamaatregelen. Geen fysieke bijeenkomst dus, noch een vaste datum. Maar wees gerust, ook geen zoveelste webinar of skype-overleg.

Wel een online evenement, speciaal voor lokale besturen die doelbewust willen omgaan met publieke ruimte.


Het laboratorium is opgedeeld in drie fases en zal enkele maanden in beslag nemen. Gemeentebesturen krijgen tot 31 december 2020 de unieke kans om tijdens de eerste fase van het evenement hun openruimtecases beknopt voor te leggen aan 12 experten uit verschillende sectoren. De 10 beste cases mogen rekenen op inspirerende feedback en innovatieve ideeën om verder te concretiseren.

Worstelt jouw gemeente al langer met de mogelijkheden voor de invulling van een braakliggende gemeente-eigendom? Op zoek naar ideeën voor het inrichten van een sociale ontmoetingsplaats na corona? Een buurtbos in de gemeente? Ontharden? Je wil inspiratie voor de concrete invulling van een bepaalde beleidskeuze met betrekking tot open ruimte? Snoepbosje? Struinnatuur?

Maar kennis met onze experten, voorwaarden voor deelname en nog veel meer op www.laboratoriumpubliekeruimte.be

Mis deze unieke en vooral gratis kans niet!