202012.16

Twee maal goed nieuws in dossier mobiel zorgwonen


Tijdelijk mobiel zorgwonen zit duidelijk in de lift. De noodkreet van zowel zorgbehoevenden als mantelzorgers om op een flexibelere en menselijkere manier om te gaan met zorgvragen die vaak tijdelijke oplossingen vergen werd politiek gehoord. In november keurde de Vlaamse regering een decreet goed waardoor de procedure om een mobiele zorgwoning in de tuin van een bestaande woning te plaatsen sterk wordt vereenvoudigd. In het voorjaar hadden enkele partners van het Streekplatform Kempen ook hun stem hierover laten horen in een hoorzitting van de commissie ruimte van het Vlaams Parlement. (Lees ook Kempense partners mobiel zorgwonen bundelen krachten)


Diezelfde partners starten nu ook met een proefproject rond mobiele zorgwoningen in de Kempen, en dit dankzij de financiële ondersteuning van de provincie Antwerpen. Lokale besturen zullen in 2021 samen met hun inwoners de kans krijgen om mee in pilootprojecten te stappen waarbij het streven naar de optimale kwaliteit van deze zorgsetting gecombineerd wordt met aandacht voor duurzaamheid en de kwaliteit van onze ruimte. In het voorjaar meer nieuws hierover!