202101.05

Deelfietsen en deelwagens volwaardig onderdeel van het vervoer op maat in de Vervoerregio Kempen

Deelfietsen en deelwagens volwaardig onderdeel van het vervoer op maat in de Vervoerregio Kempen

Vervoerregio Kempen heeft de principes voor de invoering van het vervoer op maat goedgekeurd. “Vandaag bestaat het vervoer op maat in hoofdzaak uit belbussen, maar nu maken we ook werk van deelfietsen en deelauto’s, flexbussen en openbaar vervoertaxi”, zegt Yoleen Van Camp, voorzitter van de vervoerregio. “Met duurzame alternatieven stimuleren we burgers om meerdere vervoermiddelen te combineren en maken we werk van de modal shift.

Vervoer op maat is een verlengstuk van het openbaar-vervoerplan, dat eerder dit jaar werd goedgekeurd.

Deelfietsen en deelwagens

In het openbaar-vervoerplan voor de Kempen, werd een eerste selectie gemaakt van de belangrijkste vervoersknooppunten, de Hoppinpunten. Een aantal daarvan wordt uitgerust met deelfietsen en deelwagens. “Zo vergroten we de actieradius van het openbaar-vervoernetwerk sterk”, zegt politiek voorzitter Yoleen Van Camp. “Deelsystemen spelen een belangrijke rol in basisbereikbaarheid. We verhogen met deze duurzame alternatieven de bereikbaarheid van locaties en stimuleren zo burgers om zich combimobiel te verplaatsen. Zo zorgen we voor flexibiliteit en keuzevrijheid. Dit zal bijdragen om samen de komende jaren de modal shift te realiseren.”

In functie van de beschikbare budgetten en het gebruik van deze nieuwe vormen van openbaar vervoer, kan en zal het plan bijgesteld worden. Ook deze evaluaties vinden plaats in de schoot van de vervoerregioraad.

Regionaal actieplan rond deelmobiliteit

Aanvullend op het aanbod vanuit de vervoerregio werkt IOK momenteel aan een regionaal actieplan rond deelmobiliteit. Waar de vervoerregio deelsystemen voorziet aan de grotere vervoersknooppunten voor de first of last mile van bezoekers, wil IOK met haar actieplan vooral ook kansen bieden aan de Kempenaar om in te stappen in systemen van deelmobiliteit. Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk bottom-up te werken, vanuit een nabijheidslogica. Volgende strategie wordt daarbij vooropgesteld:

  • Uitrollen van het autodeelconcept door als lokaal bestuur in de eerste plaats het particulier autodelen te promoten/faciliteren
  • Introduceren van het gebruik van elektrische wagens in de Kempen door als lokaal bestuur een faciliterende rol op te nemen bij het laagdrempelig ter beschikking stellen van  elektrische deelwagens
  • Een koppeling maken tussen het introduceren van deelwagens en een flankerend beleid rond duurzame mobiliteit en een aantrekkelijke woonomgeving (toepassing STOGP-principe, parkeernorm, publieke parkeerplaatsen…).
  • Een koppeling maken tussen deelmobiliteit en de aanleg van mobipunten
  • Voorzien in een voldoende en divers aanbod aan deelfietsen om het mobiliteitsbeleid en de fietsstrategie te versterken

Het regionaal actieplan wordt begin 2021 voorgesteld aan de lokale besturen. De Kempense gemeenten zullen dan kunnen intekenen op de modules die worden aangeboden.

Lees hier meer over Vervoerregio Kempen