202012.16
Off
0

Terugblik op infosessie Kempenpact2030

Op 9 december hield het Streekplatform Kempen een infosessie rond het Kempenpact2030. Kon je er niet bij zijn? De presentatie en de filmpjes kan je hier herbekijken. Wil jouw organisatie het Kempenpact2030 mee ondertekenen? Dat kan! Download meteen de engagementsverklaring. Info voor lokale besturen vind je hier.

202012.16
Off
0

Nieuw gezicht bij het Streekplatform Kempen

Half december nam het Streekplatform Kempen afscheid van coördinator Kim Nevelsteen en stafmedewerker Isabelle Lindemans. Zij gaven vol vertrouwen de fakkel door aan Ellen Leys. Ellen is voor veel van onze partners reeds gekend door haar werk voor Kempen2030, de Kempense krachtenbundeling om de klimaatdoelstellingen 2030 te behalen. Haar professioneel enthousiasme valt nu ook het Streekplatform…

202012.16
Off
0

Twee maal goed nieuws in dossier mobiel zorgwonen

Tijdelijk mobiel zorgwonen zit duidelijk in de lift. De noodkreet van zowel zorgbehoevenden als mantelzorgers om op een flexibelere en menselijkere manier om te gaan met zorgvragen die vaak tijdelijke oplossingen vergen werd politiek gehoord. In november keurde de Vlaamse regering een decreet goed waardoor de procedure om een mobiele zorgwoning in de tuin van…

202011.09
Off
0

Bezoek Health House

Ambitie om innovatie uit hun sector aan een ruim publiek te tonen: dat is wat de projectwerkgroep KempENergiek en The Health House in Leuven gemeen hebben. De werkgroep KempENergiek heeft plannen om een Renewable Energy House te realiseren, waarbij zowel professionals als particulieren inspiratie en deskundig advies kunnen krijgen rond hernieuwbare energietoepassingen. Vandaar dat Koen…

202011.06
Off
0

KORP3: Het Laboratorium Publieke Ruimte is gelanceerd

Unieke kans voor lokale besturen Het derde laboratorium i.k.v. het Kempens Open Ruimte Platform (KORP) krijgt een ander kleedje ten gevolge van de coronamaatregelen. Geen fysieke bijeenkomst dus, noch een vaste datum. Maar wees gerust, ook geen zoveelste webinar of skype-overleg. Wel een online evenement, speciaal voor lokale besturen die doelbewust willen omgaan met publieke…

202010.05
Off
0

Kempenpact2030: innovatie troef!

gezondheidseconomie – bio-economie en voedselproductie – maakindustrie4.0 – duurzaam bouwen Vier domeinen waar we in de Kempen alle troeven in handen hebben om er innoverende ecosystemen rond uit te bouwen. De combinatie van toonaangevende bedrijven met de aanwezigheid van hoogstaand toegepast onderzoek en kwalitatief onderwijs doen deze vier speerpuntsectoren goed scoren, ook in het buitenland….

202010.05
Off
0

Maakindustrie 4.0, een troef in de Kempen

Maakindustrie 4.0, wat is dat eigenlijk? De term industrie 4.0 slaat op een nieuwe fase in industriële ontwikkeling, waarbij de integratie van digitale technieken onze fabrieken intelligenter maakt. Door hierop in te zetten wil men de maakindustrie kansen blijven geven. Industrie 4.0 werkt met slimme productietechnieken, datagedreven systemen, cobots, etc. Deze revolutie komt in het…

202010.02
Off
0

Van zonnepanelen en energiezuinige ramen tot 1001 bomen…

Een reductie van de CO2-uitstoot met 40% tegen 2030, dat lukt enkel als we er met z’n allen voor gaan. En dat doen we in de Kempen ook. De actie Zonneregio Kempen van Campina Energie loopt als een trein en op enkele maanden tijd werden meer dan 250 nieuwe zonnepaneelinstallaties gerealiseerd. Inmiddels zijn twee andere…

202008.05
Off
0

Socio-economische analyse van de Kempen

Het Streekplatform Kempen verzamelt en analyseert jaarlijks socio-economische cijfers voor de regio. Je ziet de belangrijkste parameters in de figuur hiernaast. In een notendop: de Kempense bevolking groeit maar vergrijst, de krapte op de arbeidsmarkt nam in 2018 en 2019 verder toe, en ondanks een lagere investeringsratio stegen vanaf 2016 omzet, in- en uitvoer relatief meer…