202002.13
Off
0

De Kempense arbeidsmarkt in brand?

door

De arbeidsmarkt staat in brand. We horen het maar al te vaak. Elk jaar neemt het Streekplatform Kempen de tijd om een grondige analyse te maken van de Kempense arbeidsmarkt. De jaargemiddelden van 2019 leren ons dat het aantal Kempense werkenden groeit en het aantal Kempense werkzoekenden daalt. Een positieve flow. Onze arbeidsmarkt wordt al…

202001.21
Off
0

Eerste versie Kempense “common ground” – Schrijf mee!

door

Welke ambities delen we? Welke engagementen gaan we aan? Dat is waar het nieuwe Kempenpact2030 om draait. Tijdens het Toekomstforum deelden 9×9 mensen met een Kempenhart hun visie. Dit leidde tot de gemeenschappelijke droom om tegen 2030 een ‘duurzame’, ‘warme, inclusieve en zorgzame’ én een ‘ondernemende en innoverende’ Kempen te hebben. Deze ambities werden neergepend…

201911.19
Off
0

Kim Nevelsteen vanaf januari nieuwe coördinator Streekplatform Kempen

door

Begin november kondigde Dominique Van Dijck aan na 10 jaar een nieuwe uitdaging aan te gaan als projectmanager bij de New Drive. Maar de opvolging staat al klaar! Op de Task Force van 18 november werd Kim Nevelsteen, die reeds als stafmedewerker aan de slag was bij het Streekplatform, aangeduid als coördinator. Dominique, merci voor…

201911.19
Off
0

Het Kempens Open Ruimte Platform brengt expertise samen rond (zonevreemde) functies op het platteland.

door

De open ruimte in Vlaanderen is een kostbaar goed. In vergelijking met dat van onze buurlanden is het sterk versnipperd en schaars. Bovendien drijven een hoge verhardingsgraad en –snelheid, een functievervaging op het platteland en verschillen in aanpak, visie en verwachtingen de druk verder op. Een kwaliteitsvol platteland met ruimte voor ruraal ondernemerschap, biodiversiteit, landschapskwaliteit…

201911.19
Off
0

Haiku’s en cartoons

door

Lex Dirkse was een stille getuige van ons toekomstforum. Hij maakte op geheel eigen wijze verslag van de gesprekken … in cartoons. Hier en daar ben je ze in deze nieuwsbrief al tegengekomen. Al zijn pareltjes kan je hier bewonderen. ’s Avonds hadden we een ontspannend programma. Lekker eten in een typische Kempense setting werd…

201911.19
Off
0

Benjamin Bruyns 1e Kempenambassadeur!

door

Benjamin Bruyns 1e Kempenambassadeur! Een dikke proficiat aan Benjamin Bruyns, de 1ste Kempenambassadeur van het Kempenpact 2030! Op het Toekomstforum spraken we af om jaarlijks een nieuwe Kempenambassadeur te nomineren als gezicht van de ambities en toekomstprojecten van het Kempenpact 2030. Hij/zij heeft de opdracht om de drive van het Toekomstforum brandend te houden door…

201911.19
Off
0

Toekomstforum Kempen – bruisende tweedaagse

door

Toekomstforum Kempen – bruisende tweedaagse Op 25 en 26 oktober ’19 kwamen in het LITC in Laakdal 85 Kempenbelievers samen om te brainstormen over de toekomst van de Kempen. Ondernemers, politici, ambtenaren, mensen uit het onderwijs, kennisinstellingen, de cultuursector, natuur, zorg en welzijnsorganisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties etc. gingen samen aan de slag te gaan met…

201911.19
Off
0

Do’s-and-don’ts voor buurtgericht werken

door

“Ga vreemd en doe het samen.” Dat is één van de opvallende tips uit de Do’s and Don’ts lijst voor buurtgericht werken. Een lijstje van 10 vuistregels die je terugvindt in de eindrapporten van het project buurtgerichte zorg in Balen en Ravels. Het zijn geen relatietips, maar wel aanbevelingen vanwege CEBUD. Het CEntrum voor BUDgetadvies…

201910.16
Off
0

Kempenpact 2030 – De toekomst start nu

door

Kempenpact 2030 – De toekomst start nu Waarom een heel jaar lang verschillende werkgroepen organiseren als je op twee dagen 80 mensen met een hart voor de Kempen met elkaar in dialoog kan laten gaan om de start te maken van een Kempenpact 2030? Het Streekplatform Kempen gaat via de Future Search methodiek en met…

201909.10
Off
0

Een getal apart – september 2019

door

Elke nieuwsbrief lichten we een één getal uit. Een apart cijfer dat iets zegt over de Kempen. Vandaag gaat het om het getal: 65. 65 windmolens telde de Kempen in 2018. Goed voor een CO2 reductie van 73.031 ton en 330.460.000kWh geproduceerde stroom (bron: provincies in cijfers). Meer cijfers over de Kempen? Raadpleeg zeker de…