202105.10
Off
0

Kempense gemeenten trekken de kaart van deelmobiliteit

Kempens actieplan wil aan de Kempenaar een duurzaam alternatief bieden voor zijn verplaatsingen De Kempense gemeenten konden dit voorjaar intekenen op het Kempens actieplan deelmobiliteit en mobipunten. 25 Kempense gemeenten beslisten principieel om deel te nemen aan het actieplan en samen met IOK aan de slag te gaan om deelmobiliteit uit te rollen in de Kempen….

202101.05
Off
0

Deelfietsen en deelwagens volwaardig onderdeel van het vervoer op maat in de Vervoerregio Kempen

Deelfietsen en deelwagens volwaardig onderdeel van het vervoer op maat in de Vervoerregio Kempen Vervoerregio Kempen heeft de principes voor de invoering van het vervoer op maat goedgekeurd. “Vandaag bestaat het vervoer op maat in hoofdzaak uit belbussen, maar nu maken we ook werk van deelfietsen en deelauto’s, flexbussen en openbaar vervoertaxi”, zegt Yoleen Van…