Groen is de kleur van de Kempen. Bossen, parken, natuurgebieden, land- en tuinbouw, … geven de Kempen letterlijk een groene kleur. Maar het Streekplatform wil niet alleen door deze open ruimte te koesteren en versterken een groene Kempen. Nee, ook door klimaat- en energieacties zal de Kempen steeds groener worden. Hierbij vindt u de 11 actieclusters waarop het Streekplatform Kempen de komende jaren zal inzetten.

G&D Schema

Klimaat- en energie-inspanningen

windturbine

Alle Kempense gemeenten hebben het burgemeesterconvenant ondertekend en werken onder de vlag van Kempen2020 aan een reductie van 20% CO2 tegen 2020. Het ambitieuze streekproject richt zich op verschillende sectoren (wonen, mobiliteit, economie). Inspanningen in de scholen, de zorg, de bedrijven, de bouw… om de klimaatimpact van onze regio te versterken, behoren allen tot het Kempen2020-programma. Benieuwd naar wat er allemaal in de regio gebeurt? Bekijk de Kempense Klimaatkaart.

De verdere uitbouw van geothermie als warmte- en energiebron behoort ook tot Kempense prioriteiten. Het Streekplatform Kempen heeft een aantal aanbevelingen opgemaakt voor het Warmteplan en deze bepleit bij minister Tommelein en Schauvliege. De aanbevelingennota kan u hier lezen.

Contactpersoon: Ellen Leys

www.kempen2020.be

Open ruimte

393 Vermeiren Danielle 3198De Kempen is een groene oase in metropool Vlaanderen. Deze open ruimte willen we koesteren en optimaal inzetten. Daarom gaan we de uitdaging aan om samen een visie op de Kempense open ruimte te ontwikkelen. Opdat we onze groene karakter kunnen versterken én ons ruimtegebruik zo optimaal mogelijk te maken.

Rurant, het Kempens landschap kleine & grote Nete en Ar-Tur hebben de handen in elkaar geslagen om een Kempens Platform Open Ruimte op te richten. Meer informatie vindt u hier.


Contactpersoon: Wim Poelmans

projectplan-icoon