Programma (hieronder vindt u de presentaties)

Welkom: Landbouw in de Kempen – Kathleen Helsen, gedeputeerde voor Platteland

De provincie in cijfers: Land- en tuinbouw in de provincie, hoe ziet die eruit? Hoe evolueert de sector? Wat betekent dat voor het lokale beleid? – Kris Van Nieuwenhove, diensthoofd Landbouw en Plattelandsbeleid

Landbouw en klimaat wetenschappelijke inzichten rond klimaatadaptatie en -mitigatie – Veerle Van linden, Expertisecentrum Landbouw en klimaat ILVO

Landbouw en klimaat in de praktijk – Wanda Verdonck, boerin in de vallei van de AA; Tim Keysers, varkenshouder en winnaar van de Ivan Tolpe prijs (innovatie in de mestverwerking richting circulaire economie)

Landbouw en lokaal beleid – Schepenen aan het woord

Slotwoord – Ludwig Caluwé, gedeputeerde voor Landbouw

Portfolio met inspirerende voorbeelden