Dit jaar start IOK Afvalbeheer met de bouw van een voorvergistingsinstallatie. De effectieve opstart van de installatie is voorzien voor eind 2018. Voorvergisting is een tussenstap in het bestaande composteringsproces.

Het aangeleverde Kempense GFT komt dan eerst in die installatie waar het vergist wordt. Door die vergisting ontstaat biogas. Een deel van dit biogas wordt omgezet in warmte en elektriciteit om installaties van energie te voorzien. De rest van het biogas wordt opgeschoond tot biomethaan. Biomethaan heeft dezelfde kwaliteit als aardgas en kan op het aardgasnet geïnjecteerd worden. Tijdens dit proces wordt groen CO2 gewonnen als ‘restproduct’. Dit kan nuttig aangewend worden ter vervanging van fossiel CO2 (bijvoorbeeld in de glastuinbouw).
Het vergiste GFT, met toevoeging van extra groenafval, wordt verder verwerkt tot compost. In de toekomst is het ook de  bedoeling om het gas naar de historische site Merksplas-Kolonie te transporteren. Daar wordt het via een warmtekrachtkoppeling omgezet in warmte en elektriciteit.

Het opwekken van biogas in de voorvergistingsinstallatie zorgt voor een jaarlijkse besparing van 3.600 ton CO2 . Dit kan je vergelijken met 720 woningen die geen CO2 zouden produceren.

Voor meer informatie kan je terecht bij Jonathan De Witte.