Welkom bij het Kempenpact2030!
Dit pact is een afspraak die de Kempen met zichzelf maakt om tegen 2030 een inclusieve, warme, zorgzame, ondernemende, innoverende en duurzame samenleving te zijn. Dankzij de samenwerking met meer dan 100 Kempense partners werd dit pact een toekomstplan voor en door de Kempen. De eerste stappen werden gezet tijdens het Toekomstforum in oktober 2019. Er werd teruggeblikt op het verleden en gezocht hoe dit onze Kempense identiteit gevormd had. Er werd gekeken naar de uitdagingen en trends rondom ons. Mijlpaal in dit traject was het moment waarop de aanwezigen de gezamenlijke ambitie verwoordden.


Toekomstforum

 

Kempense rugzak

De ambitie

En…actie! 

Tien langetermijnprojecten staan nu – najaar 2020 - klaar in de startblokken. Deze projecten zijn ambitieus. De lat ligt hoog, de horizon is 2030. Wat volgt is een omschrijving van de Kempenpact2030-projecten en hun actiepunten voor de periode 2020-2022. Waarom 2020-2022? Omdat dit Kempenpact2030 een startpunt is, en geen eindpunt. We houden ten allen tijden de vinger aan de pols. Voortschrijdend inzicht, overwonnen obstakels, en veranderende omstandigheden zullen in de volgende tweejaarlijkse actieplannen zichtbaar worden in de vorm van aangepaste acties en nieuwe projecten.
De projectbeschrijvingen die volgen tonen je, meer in detail, de inspirerende samenwerkingen. Partnerschappen die de basis vormen voor meer.

Doe je ook mee?

DNA van een Kempenpact2030-project

KempENergiek

Dorp rond het kind

Campus Campina

Kempense economie inclusief

Kempen voedselslim

10-kamp Vieve Kempen

KRAK

 

Careheart Kempen

HAI Tech Fonds

Wereldexpo 2030

Interesse? Contacteer ons!

 

Ook jouw gemeente of organisatie kan deel uitmaken van het bondgenootschap van het Kempenpact2030. 

Wil jouw organisatie het Kempenpact2030 mee onderschrijven, geef dan een seintje op streekplatformkempen@iok.be of download meteen de engagementsverklaing.

Meer info voor lokale besturen vind je hier.

Download hier het Kempenpact2030 in pdf-formaat.