Een beetje historiek

De afgelopen jaren bouwde het Streekplatform Kempen reeds een werking uit rond vijf speerpunten: 1) ondernemen, innoveren & internationaliseren, 2) leren & werken, 3) welzijn & zorg, 4) ruimte om te ondernemen in een vlot bereikbare regio en 5) groene en duurzame Kempen.

Aan de basis van deze werking lagen het Streekpact 2013-2018 en DYNAK, het Dynamisch Actieplan Kempen. De fundamenten ervan zijn nog steeds waardevol. Toch bieden gewijzigde omstandigheden, nieuwe rollen voor stakeholders, disruptieve maatschappelijke omwentelingen, … nieuwe kansen voor de Kempen om verder te bouwen op deze fundamenten én om nieuwe streekinitiatieven toe te voegen. Het Kempenpact2030 bruist dan ook van nieuwe ideeën om onze Kempen nog mooier te maken.

Cijfers

Een uitgebreide sociaaleconomische analyse ging vooraf aan het traject van het Kempenpact2030.

De staat van de regio is per thema te raadplegen. Neem hier een kijkje.

Kempen 2030  - Kempenpact2030

Is het Kempenpact2030 hetzelfde als Kempen 2030? Toegegeven de benamingen kunnen verwarrend zijn. Maar neen, dit is niet hetzelfde. 
Kempen2030 is de Kempense krachtenbundeling om het ‘burgemeestersconvenant voor klimaat en energie’ te realiseren. Het vloeit voort uit de VN klimaatakkoorden en de akkoorden binnen de Europese Unie. Zo streeft het partnerschap van Kempen2030 ernaar om 40% minder CO2 uitstoot te realiseren, en wil het duurzame, veilige en betaalbare energie voor iedere Kempenaar garanderen. Natuurlijk willen we met het Kempenpact2030 hier ook toe bijdragen en zullen beide programma's elkaar versterken.

Kempenambassadeur

Benjamin Bruyns is sinds oktober 2019 de eerste Kempenambassadeur.
Vanuit zijn enthousiasme doet hij een warme oproep naar een opvolger.
Lees hier meer over zijn ervaring.