Wij beschouwen elke Kempense gemeente graag als waardevolle partner. Want de acties van het Kempenpact2030 zullen ongetwijfeld ook in uw gemeente voelbaar zijn.

Meer zelfs. Wij zijn er van overtuigd dat u nu reeds door gemeentelijke initiatieven mee bouwt aan onze gezamenlijke doelstellingen. En dat anderzijds interessante samenwerkingen binnen de Kempenpact2030-projecten ook versterkend kunnen zijn voor uw gemeente.

Wij zien alvast volgende raakvlakken. U kan zelf afvinken wat van toepassing is op uw gemeente.

Ο We gaan voor het Burgemeestersconvenant en de klimaatdoelstellingen van Kempen2030 om de CO2-uitstoot met 40% te reduceren en denken na hoe we KempENergieke toepassingen op ons grondgebied kunnen realiseren.

Ο We bouwen mee aan een inclusieve maatschappij waar alle jongeren kansen krijgen om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Zetten in op leer, speel- en ontmoetingsplaatsen voor kind en ouder, en stimuleren samenwerkingen bij lokale partners. We raken geïnspireerd door de verhalen van “Dorp rond het kind” en voegen onze eigen verhalen toe.

Ο Bij vernieuwingsprojecten zetten we in op een verhoogde ruimtelijke kwaliteit en laten ons hierbij inspireren door een samenwerking met de intergemeentelijke kwalititeitskamer+

Ο We gaan voor speelgroen en publieke ruimte waar iedereen gezond kan bewegen.

Ο We initiëren plekken waar rust, vertraging en verstilling mogelijk worden. Werken samen rond rust- en stiltepaden, zetten in op luwteplekken, hebben aandacht voor stadsgroen.

Ο In onze stad werken we aan een betere bereikbaarheid te voet of met de fiets, en we verhogen de leefbaarheid van ons dorp. Lokaal ondernemerschap en weloverwogen dienstverlening dragen hiertoe bij. We investeren in koning fiets.

Ο We gaan op pad met onze inwoners en kijken samen met hen hoe kan gewerkt worden aan  mensvriendelijke wijken, buurtgerichte zorg en een inclusieve samenleving. We koesteren ons sociaal weefsel.

Ο We staan open voor de Careheart Kempen pilootprojecten rond zorginnovatie, en omarmen intergenerationele initiatieven.

Ο We steunen slimme samenwerkingen tussen boeren en de lokale gemeenschap. Van STEM-onderwijs op school tot toegang tot gezond voedsel voor iedereen.

Ο We zetten in op inclusie als werkgever, als klant, als dienstverlener.

Ο We creëren Vieve Kempen plekken en vieren mee op het jaarlijks Kempenfeest!

Samen met u willen we op weg gaan met onze ambitieuze gemeenschappelijke horizon in het vizier. We nodigen uw gemeente daarom uit dit Kempenpact2030 bewust te onderschrijven door het nemen van een gemeenteraadsbesluit.

Ontwerp gemeenteraadsbesluit Kempenpact2030