Kempenpact 2030 – work in progress

Het Streekplatform Kempen werkt aan een nieuwe, ambitieuze toekomstvisie 2030 en bijhorend actieprogramma voor de Kempen om een antwoord te bieden aan de complexe veranderingen en uitdagingen waar de regio voor staat. Het Kempenpact2030 is onze afspraak met de toekomst.

We vinden het belangrijk dat de toekomstvisie en het bijhorend actieprogramma breed gedragen zijn en dat er sterke partnerschappen ontstaan om de noodzakelijke transitieprocessen in de regio op te zetten of verder te zetten. Daarom willen wen een ambitie die gezamenlijk is ontworpen of co-gecreëerd.

Wat vindt de Kempenaar zelf belangrijk voor de toekomst van zijn regio? We lanceerden in september 2019 een eerste rondvraag via de Qunatumsprong

Het Toekomstforum Kempen dat op 25 & 26 oktober 2019 plaatsvond was een belangrijke mijlpaal in dit proces. Hier werden de drie doelen gedefinieerd waar we gezamenlijk aan willen werken:

  • In 2030 is de Kempen een ondernemende en innoverende samenleving.
  • In 2030 is de Kempen duurzaam.
  • In 2030 is de Kempense samenleving inclusief, warm en zorgzaam.

Het is de kerngedachte van onze gemeenschappelijke Kempense horizon, de visie die ons allen verbindt.

Tijdens dit Toekomstforum werden ook een tiental projectideeën geboren die momenteel verder worden uitgewerkt in verschillende projectwerkgroepen.

Het Kempenpact2030 is nog work in progress! Een boeiende reis!

Een beeldverslag vind je hier.
Benieuwd naar onze gezamenlijke horizon? Deze lees je hier.
Meer info over de projecten vind je hier.Tijdlijn