Kempenpact 2030 – work in progress

Het Streekplatform Kempen werkt aan een nieuwe, ambitieuze toekomstvisie 2030 en bijhorend actieprogramma voor de regio Kempen om een antwoord te bieden aan de complexe veranderingen en uitdagingen waar de regio voor staat. Het Kempenpact2030 is onze afspraak met de toekomst.

De afgelopen jaren bouwde het Streekplatform Kempen reeds een werking uit rond vijf speerpunten: 1) ondernemen, innoveren & internationaliseren, 2) leren & werken, 3) welzijn & zorg, 4) ruimte om te ondernemen in een vlot bereikbare regio en 5) groene en duurzame Kempen.
Aan de basis van deze werking lagen het Streekpact 2013-2018 en DYNAK, het Dynamisch Actieplan Kempen. De fundamenten ervan zijn nog steeds waardevol. Toch bieden gewijzigde omstandigheden, nieuwe rollen voor stakeholders, disruptieve maatschappelijke omwentelingen, … nieuwe kansen voor de Kempen om verder te bouwen op deze fundamenten én om nieuwe streekinitiatieven toe te voegen.

We vinden het belangrijk dat de toekomstvisie en bijhorend actieprogramma breed gedragen zijn en dat er sterke partnerschappen ontstaan om de noodzakelijke transitieprocessen in de regio op te zetten of verder te zetten. Daarom willen wen een ambitie die gezamenlijk is ontworpen of co-gecreëerd. Het Toekomstforum Kempen dat op 25 & 26 oktober 2019 plaatsvond was een eerste mijlpaal in dit proces. Hier werden de drie doelen gedefinieerd waar we gezamenlijk aan willen werken:

  • In 2030 is de Kempen een ondernemende en innoverende samenleving.
  • In 2030 is de Kempen duurzaam.
  • In 2030 is de Kempense samenleving inclusief, warm en zorgzaam.

Tijdens dit Toekomstforum werden ook een tiental projectideeën geboren die momenteel verder worden uitgewerkt. Het Kempenpact2030 is nog work in progress.

Wil jij op de hoogte blijven van de verdere evolutie van deze projecten?

Volg ons dan op LinkedIn of schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Wordt vervolgd!