De Kempense ambities hoog en levend houden

We mogen dan wel vaak de ‘stille’ Kempen genoemd worden, tijdens déze tocht laten we van ons horen!

De projectgroep ‘Wereldexpo2030’ zorgt ervoor dat het Kempenpact2030 een reis wordt waar elke Kempenaar zich bij betrokken voelt. Met inspirerende communicatie, van vakblad tot gemeentekrant.
Met de aanstelling van een Kempenambassadeur die je zin doet krijgen om ook bij te dragen. En met een jaarlijks Kempenfeest.

De Kempen is ambitieus, en we leggen de lat bewust hoog. We geloven in de kracht van onze samenwerking en durven zelfs de ‘moonshot’ van een Wereldexpo in de Kempen in 2030 lanceren. Als we waarmaken waarvoor we ons vandaag engageren zal de rest van de wereld met plezier afzakken naar onze zandgrond om geïnspireerd te raken en is Kempense Wereldexpo2030 een feit.

Wie is onze Kempenambassadeur? Kom het hier te weten.

Contactpersonen: Benjamin Bruyns Bart Gaublomme