Open ruimte. Ga breed!

Parken, bossen, weiden, trage wegen, groene longen, … : de Kempen telt meer dan 111.688 hectaren of 1116,89 km² aan open ruimte. Drie kwart van onze regio is dus onbebouwd.

Deze kostbare ruimte verdient de nodige aandacht. Hier wil Kempens Open Ruimte Platform (KORP), samen met u, voor zorgen.
– Hoe zien we de toekomst van de Kempense open ruimte?
– Waar kunnen de beleidsmakers versterkt worden?
– Hoe kunnen we samen diverse (soms tegenstrijdige) doelstellingen in de ruimte realiseren? Denk bv. aan de combinatie economische valorisatie, versterken van welzijn en verminderen van CO2.

Op 30 november heeft u samen met RURANT en het Streekplatform Kempen het ‘KORP’ mee boven de doopvont gehouden.

Wil u graag weten wie er was? Hier kan u de deelnemerslijst vinden.

Nagenieten kan door hier te klikken voor een foto-impressie.

We dagen u uit om samen met ons de open ruimte in de Kempen te koesteren, te versterken en bij dit alles in dialoog te gaan met andere ruimtelijke functies en streekactoren.

Een blik op de verdere planning vindt u hier.

Heeft u vragen? Contacteer korp@rurant.be

Volg het Kempens Open Ruimte Platform op Facebook en LinkedIn.