Onze eerste co-creatiesessie gaf meer inzicht in wat de aanloopfase kan zijn en welke doelstellingen er kunnen versterkt worden. U kan het verslag hier raadplegen.

Eén van de uitdagingen in het proces is “hoe gaan we dit organiseren?”. U heeft dit meermaals benoemd als aandachtspunt voor het volgende proces. De doelstellingen voor de jongeren in de aanloopcomponent hebben we nu (zo goed als in beeld). Het ‘hoe’ kan nog concreter. Daarom willen we u vragen om, in voorbereiding van de tweede co-creatiesessie van 25 januari, voor uw school/organisatie in beeld te brengen welke uw rol/aanbod als aanbieder/organisator kan zijn bij de aanloopcomponent.

Hieronder vindt u de doelstellingen die in de aanloopcomponent kunnen versterkt worden. Deze zijn gebaseerd op de aanbeveilingennota “van arbeidsbereid naar arbeidsrijp”, de loopbaancompetenties zoals benoemd door VDAB en jullie input. U mag aankruisen voor welke doelstellingen uw organisatie/school in de aanloopfase een rol kan spelen. De optie “andere” is er ook. Vindt u dat niet alle doelstellingen benoemd zijn, vink dan zeker deze aan, en vervolledig het overzicht!

Heeft u een aanbod voor een doelstelling dan kan u verfijnen welk dat is en waar u dat kan aanbieden. Met dit overzicht gaan we 25 januari aan de slag! Graag invullen voor 17 januari.