Meer doen met minder ruimte. Een belangrijk principe binnen het ontwerp Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV), en een boodschap die bij de stad Hoogstraten toekwam voor de Transportzone in Hoogstraten-Meer.

De Transportzone kent een lange ontstaansgeschiedenis en is in verschillende fasen uitgebreid. Dit brengt ook een aantal knelpunten met zich mee. Met een Masterplan wenst de stad een antwoord te bieden op een aantal zaken die op dit moment binnen het bedrijventerrein spelen.

Een van die zaken is de huidige onduidelijkheid over welke bedrijfsactiviteiten en/of -infrastructuur er nu precies in de Transportzone toegestaan zijn. Door deze onduidelijkheden haakten investeerders in het verleden af, wat nefast is voor een zone die te kampen heeft met vrij veel leegstand. De Transportzone is ook ontwikkeld op basis van stedenbouwkundige richtlijnen en volgens een welbepaalde logica. Deze voorschriften zijn intussen echter enigszins gedateerd en werken een efficiënte aanwending van de beschikbare ruimte op de bedrijfspercelen tegen. Samen met de wildgroei aan benzinestations, kent de Transportzone helaas een weinig attractieve uitstraling.

Om deze knelpunten aan te pakken, werd een Masterplan voor de gehele Transportzone opgemaakt en goedgekeurd op 21 maart 2016. Het Masterplan geeft een ruimtelijke visie en door het ruimtelijk rendement te verhogen kunnen bedrijven meer doen met en op hun huidig perceel. Dit door zowel de voorziene bestemmingen en activiteiten aan te passen aan de huidige en toekomstige behoeften van de sector van transport, distributie en logistiek, als de bedrijven meer mogelijkheden aan te reiken op ruimtelijk te groeien op hun perceel. Bovendien werd een specifieke zone aangeduid waar benzinestations en andere complementaire activiteiten mogelijk zijn om aldus de wildgroei tegen te gaan. Ten slotte dient zich met de komst van het Business Centre Treeport (BCT), als thematisch bedrijventerrein voor de boomteeltsector, een belangrijke opportuniteit uit. Het Masterplan voorziet dat deze ontwikkelingskansen zich ook op de Transportzone kunnen ontplooien.

Momenteel wordt het Masterplan verder verfijnd in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).