De nucleaire zone in Dessel, Geel, Mol is zeer kenmerkend voor de Kempen. Het is een unieke zone in Vlaanderen omdat het de enige is waar nucleaire bedrijvigheid en onderzoek plaatsvinden. Deze uniciteit zorgt voor kennisopbouw, tewerkstelling en economische meerwaarde. Het Streekplatform Kempen is echter waakzaam dat dit op een veilige manier gebeurt. We waken zeer streng of de activiteiten op de zone voldoen aan de voorwaarden inzake duurzame streekontwikkeling, veiligheid, milieu en volksgezondheid.

Standpunt Nucleair Veilige Kempen 2018

Contactpersoon: dominique.vandijck@iok.be

projectplan-icoon

Projectplan annex nucleair veilige Kempen