Wat is het Streekplatform Kempen?

De Kempense lokale besturen, provincie Antwerpen, politieke partijen, sociale partners en regionale stakeholders verbinden zich met het Streekplatform Kempen in een actiegericht netwerk dat de sociaaleconomische streekontwikkeling versterkt. Het samenwerkingsverband is actief in het arrondissement Turnhout, inclusief Heist-op-den-Berg en Nijlen. Het doel is om met één stem de Kempen te versterken.

Een snelle blik op onze werking krijgt u via dit filmpje2016-11-17-09_41_23-streekplatform-kempen

De vzw Streekplatform Kempen werd opgericht op 11 april 2016.

Kempenpact2030– het toekomstplan van de Kempen

Een belangrijke opdracht van het Streekplatform is de opmaak van een gezamenlijke toekomstvisie voor de sociaaleconomische ontwikkeling van de streek. In 2019 werd hiertoe een co-creatief traject opgestart met de stakeholders uit de streek. Dit resulteerde in de uitwerking van het Kempenpact2030, een gedragen toekomstplan voor de Kempen waar, binnen een duidelijke gezamenlijke visie, acties en projecten uitgewerkt werden door de talrijke actoren die het netwerk van het Streekplatform Kempen rijk is. Het participatietraject is momenteel lopende. Begin 2021 gaat de realisatie van het Kempenpact2030 van start. Maar neem gerust al een kijkje op www.kempenpact2030.be

Kerndomeinen

Het Streekplatform Kempen werkt rond zes thematische pijlers:

 • Ondernemen, innoveren en internationaliseren
 • Leren en Werken
 • Welzijn en zorg
 • Ruimte om te ondernemen en mobiliteit
 • Groene en duurzame Kempen
 • Nucleair Veilige Kempen

Wie is het Streekplatform Kempen?

Het Streekplatform Kempen wordt bestuurd door een Task Force. Deze is 3-ledig samengesteld:

 • Vertegenwoordiging van lokale besturen en provinciebestuur
 • Vertegenwoordiging van sociale partners
 • Vertegenwoordiging van politieke partijen

De Task Force is de motor van het Kempense streekbeleid. Zij bewaakt de streekvisie en de uitvoering van het projectplan. De Task Force organiseert de beleidsbeïnvloeding en de belangenbehartiging voor de regio.

 • Voorzitter: Ward Kennes (voorzitter Conferentie van Kempense Burgemeesters, burgemeester van Kasterlee)
 • 1ste ondervoorzitter: Tine van der Vloet (Vlaams parlementslid voor N-VA)
 • 2de ondervoorzitter: in te vullen
 • Secretaris: Kris Vreys (IOK)

Hierbij vind je een overzicht van de bestuurders:

Lokale besturen Ward Kennes Conferentie van Kempense burgemeesters
Peter Keymeulen Conferentie van Kempense burgemeesters
Inge Van Goubergen IOK
Eric Nysmans Welzijnszorg Kempen
Kris Vreys IOK
Kathleen Helsen Provincie Antwerpen
Sociale partners Jan De Haes Provincie Antwerpen
Tom Laveren Voka
Carl Van Dyck Unizo
Koen Lommelen Boerenbond
Lieve Cox ACV
Iris Baetens ABVV
Wim Storms ACLVB
Politieke partijen Stijn Coenen Thomas More
Tine van der Vloet N-VA
Marianne Verhaert Open VLD
Tinne Rombouts CD&V
Hannes Anaf Vooruit
Kim Buyst Groen
Reccino Van Lommel Vlaams Belang

De Algemene Vergadering bestaat uit een vertegenwoordiging van elk van de 29 gemeentebesturen en de leden van de Task Force aangevuld met relevante streekorganisaties.

Voor een overzicht van de leden van de Algemene Vergadering: klik hier

Daarnaast is ook de mogelijkheid gecreëerd om een Dagelijks Bestuur bijeen te roepen. Dit gebeurt enkel in uitzonderlijke omstandigheden. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, ondervoorzitters, secretaris, vertegenwoordiger van de vakbonden , vertegenwoordiger van het provinciebestuur en de coördinator.

Streekteam

Het kernteam wordt gevormd door de coördinator en stafmedewerker. Zij worden bijgestaan door experten uit de pijlerwerkingen:

 • Pijler ondernemen, innoveren en internationaliseren: Myriam Heeremans (Voka Mechelen – Kempen) en UNIZO provincie Antwerpen
 • Pijler leren en werken: Lieve Cox (ACV provincie Antwerpen)
 • Pijler ruimte om te ondernemen en mobiliteit: Nancy Peeters (IOK)
 • Pijler welzijn en zorg: Severine Appelmans (Welzijnszorg Kempen)
 • Pijler groene en duurzame Kempen: Ellen Leys (IOK) en Wim Poelmans (Rurant)
 • provincie Antwerpen: Rob Goris

Financiering

Het Streekplatform Kempen ontvangt voor de periode 2016-2020 cofinanciering van de Vlaamse overheid via het ESF (Europees Sociaal Fonds). De personeelskost wordt mee gefinancierd door IOK en provincie Antwerpen.

Contact

Antwerpseweg 1
2440 Geel

014/562 761

streekplatformkempen@iok.be