202011.23

Algemene Vergadering Streekplatform Kempen – 9 december 2020 – 18u30-19u00

Agenda
Agendapunt 1: Jaarprogramma 2021
Agendapunt 2: Begroting 2021
Agendapunt 3: Wijziging mandaten
Agendapunt 4: Varia

Gezien de bijeenkomst digitaal is (ZOOM) en de algemene vergadering een aanwezigheidsquorum dient te bereiken is uw inschrijving noodzakelijk. Dit kan u hieronder doen.