Sociaal-economische analyse 2018

Wat is de staat van de Kempen? Hoeveel inwoners telt het Streekplatform Kempen? Welke bevolkingsgroei mogen we verwachten? Welke zijn onze sterke sectoren? Hoe staat het met onze arbeidsmarkt en onderwijs? Zijn we een rijke regio? Hoe zit het met onze zorg of klimaat? Wat weten we over de Kempense mobiliteit en ruimtegebruik?

Het Streekplatform Kempen bracht dit voor u in kaart in de sociaaleconomische staat van de regio. U kan voor 9 verschillende thema's hieronder de cijfersfiches raadplegen. Heeft u liever alles in één document? Ook dat is ter uwer beschikking. U vindt hierbij de integrale sociaaleconomische analyse die het Streekplatform Kempen in de zomer van 2018 opmaakte.

Het rapport in 9 thematische cijferfiches: