Vanuit de vaststelling dat ruimte schaars wordt, is het meer dan ooit van belang om meer te doen met minder ruimte, maar ook om de beschikbare ruimte voor ondernemers kwaliteitsvol in te vullen. Doordachte ruimtelijke ontwikkelingen kunnen een katalysator zijn voor innovatie en moeten gepaard gaan met een duurzame mobiliteit. Vaak is de inrichting van bedrijventerreinen hoofdzakelijk gericht op de ontsluiting voor auto- en vrachtwagenverkeer en zijn er onvoldoende veilige fietspaden. De komende jaren zal de duurzame ontsluiting van bedrijventerreinen een belangrijk actieterrein zijn.

De pijler Ruimte om te ondernemen en mobiliteit wordt gefaciliteerd door IOK in samenwerking met provincie Antwerpen.

Fietser (7)

Volgende actiedomeinen zijn voorzien:

SpaceMob schema

Meer info over concrete acties

Contactpersoon: Nancy Peeters

projectplan-icoon