Het Streekplatform Kempen werkte tot 2020 rond de vijf thematische pijlers die werden benoemd in het Streekpact 2013 – 2018:

Daarnaast was er ook een regionale werking rond het thema Nucleair Veilige Kempen.

Voor elk van de 5 actiedomeinen werden trekkers aangeduid en is een governance op maat ontwikkeld. De trekker was verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van het projectplan. Hij deed dit samen met een projectgroep van stakeholders. Onderstaande figuur vat dit samen:In 2020  werd de trekkersrol opgenomen door volgende experten:

  • Pijler ondernemen, innoveren en internationaliseren: Myriam Heeremans (Voka Mechelen – Kempen) en  Stéphane Vanden Broeck (UNIZO provincie Antwerpen)
  • Pijler leren en werken: Lieve Cox (ACV provincie Antwerpen)
  • Pijler ruimte om te ondernemen en mobiliteit: Nancy Peeters (IOK)
  • Pijler welzijn en zorg: Severine Appelmans (Welzijnszorg Kempen)
  • Pijler groene en duurzame Kempen: Ellen Leys (IOK) en Wim Poelmans (Rurant)
  • provincie Antwerpen: Rob Goris