DYNAK, wat staat voor ‘Dynamische Actieplan Kempen’, zorgde samen met het Streekpact 2013-2018 voor een strategisch kader voor het streekbeleid in de Kempen.

De DYNAK-studie van 2014 bracht de Kempense slimme specialisatiemogelijkheden in kaart: unieke know-how waarover we in de regio beschikken en waar op middellange en lange termijn economische innovatiemogelijkheden liggen.
In 2015 werd DYNAK uitgebreid tot een volwaardig economisch acceleratie- en koepelprogramma voor de regio.

Raadpleeg hier DYNAK deel 1 en DYNAK deel 2.