Streekpact

Kansen creëren, krachten bundelen

Sinds 2013 stoelde het streekbeleid van de Kempen op het Streekpact en het Dynamisch Actieplan Kempen, afgekort DYNAK

In het Streekpact werden de visie en de ambities voor de Kempen vastgelegd in concrete doelstellingen. De 27 gemeenteraden van het arrondissement Turnhout, de provincieraad, de vakbonden en de werkgeversorganisaties onderschreven deze streekvisie.

Onder het motto ‘kansen creëren, krachten bundelen’ werden voor vijf speerpunten visies, doelstellingen en acties uitgewerkt.

Vijf speerpunten

Streekpactschema

Ieder hoofdstuk is apart raadpleegbaar via onderstaande links.

Ook de werking van het Streekplatform Kempen zou vanaf 2013 deze vijf pijlers volgen.

Dit filmpje toont hoe veerkracht, duurzaamheid en warmte rode draden zijn doorheen het Streekpact.

Regiocijfers

Zonder sociaaleconomische cijferanalyse geen Streekpact. In de overzichtelijke cijferfiches vind je de stand van de regio bij de opmaak van het Streekpact in 2012.

Gedragen en onderbouwd

Een uitgebreide evaluatie van het vorige Streekpact, socio-economische sterkte-zwakte analyses, goede en pittige gesprekken met Kempenaren én het engagement van de penhouders en het RESOC bestuur zorgden voor een gedragen en sterk onderbouwd Streekpact. Zoals je in het schematisch overzicht kan zien, was het Streekpact 2013-2018 het resultaat van een uitgebreid proces.

StreekpactTijdlijn

De Antwerpse provincieraad en alle gemeenteraden uit het arrondissement Turnhout bekrachtigden het Streekpact 2013-2018. De stad Hoogstraten en de gemeenten Retie, Westerlo, Oud-Turnhout en Dessel maakten gebruik van de mogelijkheid om bijkomende bemerkingen te formuleren bij het visiedocument. Deze bemerkingen kunt u hier vinden.