• Careheart Kempen: de Kempen als experimentele zorg- en welzijnsregio om te innoveren op het gebied van technologie, nieuwe zorgvormen en vernieuwende samenwerkingsverbanden.
  • Campus Campina: draagt bij aan de duurzame groei van de Kempense speerpuntsectoren door het verbinden en faciliteren van ondernemerschap, start-ups en scale-ups en het inzetten op kennisdeling.
  • Inclusieve economie waar elk talent telt: We zetten in op levenslang leren en een inclusieve arbeidsmarkt. Tegen 2030 werkt 1 op de 2 van de Kempense ondernemingen samen met sociale economie.
  • KRAK: Een Kempense ruimtekatalysator met als doel een verhoging van de kwaliteit van de Kempense onbebouwde en bebouwde ruimte.
  • Dorp rond het kind: Het sociaal weefsel rond het jonge kind versterken zodat iedereen alle groeikansen krijgt.
  • Nationaal Park Kempen: 1 ‘nationaal park’ Kempen dat gedragen is door heel de regio.
  • 10 KAMP van Blue zones Kempen 2.0: In de Kempen zijn in 2030 10 Blue Zones. Een Blue Zone is een regio waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven dan elders in de wereld. Uiteraard geven we er ons eigen Kempense toets aan!
  • KempENergiek: een sterk ecosysteem van ondernemers, kennisinstellingen en onderwijs rond hernieuwbare energie met o.a. een demosite, een lerend netwerk en nieuwe technologische opleidingen.
  • Kempen Voedselslim: een strategisch plan om voedsel zowel slim te produceren als te consumeren. Van onderzoek rond klimaatvriendelijke productietechnieken tot het verminderen van voedselverspilling.
  • Wereldexpo 2030: warm houden van de ambities van het Toekomstforum door een jaarlijks Kempenfeest en via Kempenambassadeurs. Deze ambassadeurs zorgen ervoor dat de olievlek uitdeint van de 80 Kempenaren aanwezig op het Toekomstforum naar “800.000” Kempenaren. In 2030 vindt in de Kempen een expo op wereldniveau plaats over de regionaal ontstane hefboomprojecten. Kempen als voorbeeldregio met internationale uitstraling!
  • HAI Tech Fonds: Een rollend hefboomfonds voor de financiering van de strategische initiatieven uit het Kempenpact.

Wie interesse heeft om aan een project mee te werken neemt best contact op met de projecttrekkers:

Meer details van alle projecten vind je hier.