INNOVATIEVE EN HOKJESDOORBREKENDE SAMENWERKING VOOR STERKE INNOVATIEVE ZORG

Careheart Kempen heeft de ambitie om van de Kempen een vooraanstaande experimentele zorg- en welzijnsregio te maken. Een ware ‘Captain of Care’ die de meest performante zorg aanbiedt voor de Kempenaar.

Deze doelstelling bouwt verder op de sterke traditie van zorg & zorginnovatie in de Kempen en is een strategische subdoelstelling van het Health & Care Network Kempen.

Careheart Kempen bundelt de knowhow van publieke en private partners in de zorg- en welzijnssector om een (regelluwe) experimenteerruimte en financiering te creëren om te innoveren in zorg en welzijn:
– nieuwe zorgvormen
– zorgtechnologie
– nieuwe samenwerkingsverbanden voor geïntegreerde zorg en welzijn

Careheart Kempen zal werken met specifieke deelprojecten zonder het grotere geheel uit het oog te verliezen.

Contactpersonen: Ingrid Adriaensen – Ellen VanhoofJef Pelgrims