Investeren in de Kempen

Projecten en innovaties vragen niet alleen investeringen in samenwerking, maar ook financiële middelen. Het HAI Tech Fonds wil, met oog voor Kempense verankering, een duurzame toolbox van bestaande en nieuwe financieringsinstrumenten uitwerken ter ondersteuning van de realisatie van het Kempenpact2030.
De focus ligt hierbij op de financiering van strategische, vernieuwende start-up initiatieven, waarbij de doelstellingen van het Kempenpact2030 de inhoudelijke toetsstenen zijn.

Belangrijk onderdeel is een nieuw durfkapitaal/investeringsfonds, dat voor 70% zal gefocust zijn op een beperkte set van speerpunten/strategische pijlers waarop de regio zich zal profileren. 30% wordt gereserveerd als flexibele ruimte om in te kunnen spelen op veelbelovende initiatieven buiten deze sectoren.

Naast projectfinanciering en bedrijfsfinanciering, staat coaching en/of managementondersteuning in samenwerking met Campus Campina centraal in het denken.

Contactpersonen: Nico Cras – Griet De Ceuster