ELK TALENT PARTICIPEERT NAAR ZIJN WAARDE AAN DE KEMPENSE ECONOMIE

Een inclusieve, warme en zorgzame samenleving heeft een inclusieve economie. Een economie waarin elk talent meetelt en ieder naar eigen capaciteiten en draagkracht kan participeren.

De ambitie van het project ‘Kempense economie inclusief’ is dan ook heel simpel: tegen 2030 engageren minstens de helft van de Kempense ondernemingen, organisaties en overheden zich  – hetzij als werkgever, hetzij als opdrachtgever- om te werken met mensen die een bepaalde afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Speciale aandacht gaat naar jongeren die moeilijk aansluiting vinden op de arbeidsmarkt maar om diverse redenen toch onvoldoende bereikt worden door het reguliere aanbod van de arbeidsmarktpartners. Zowel de jongeren als de arbeidsvloeren worden hierbij versterkt.

Stap voor stap zullen ook andere doelgroepen in de scoop van dit project opgenomen worden.
Contactpersoon: Wim Van Ammel