De ambitie van Kempen Voedselslim is de Kempen versterken en verder uitbouwen tot een slimme en duurzame voedselregio met een sterk Kempens agrifood ecosysteem. We bouwen aan:

  • de Kempen als productief landschap voor duurzaam voedsel
  • verbinding tussen alle schakels van de voedselketen
  • gezondheidsverbetering
  • circulaire landbouw in balans met de leefomgeving
  • nieuwe verdienmodellen, nieuwe teelten

Onder de coördinatie van een Kempense voedselregisseur wordt in een co-creatief proces geïnvesteerd in een werking met 5 werklijnen: slim produceren, slim ondernemen, slim leren, slim consumeren en slim samenwerken. De voedselregisseur  staat in voor de ontwikkeling en het opstarten van regionale voedselprojecten. Hij of zij wordt omringd door een Kempense voedselraad, een beleidsgroep bestaande uit diverse spelers uit het agrifood ecosysteen.

Kempen Voedselslim gaat voor projecten die inzetten op:

  • samenwerking boeren, kennisinstellingen, ondernemers, voedselverwerkers, studenten e.a. rond innovatieve en duurzame productietechnieken (klimaatadaptatie, circulaire landbouw, emissiereductie, verantwoord gebruik Kempens grondwater…)
  • talentontwikkeling en stimuleren ondernemerschap (o.a. in samenwerking met Campus Campina)
  • korte keten, coöperaties, business to business, voedselverliezen beperken
  • toegang tot gezond voedsel voor iedereen, voedsel in de zorgsector
  • nieuwe teelten, nieuwe afzetmogelijkheden, productinnovatie

Contactpersonen: Michiel Sels – Wim Poelmans