Hernieuwbare energie voor en door de Kempen


Het project KempENergiek richt zijn pijlen op de overgang naar hernieuwbare energie en wil, in samenwerking met het  streekprogramma Kempen2030, zinvolle en concrete realisaties stimuleren.

Met het Renewable Energy House richt KempENergiek een Kempens leer- en beleefcentrum op waar professionals en particulieren ideeën kunnen opdoen, en onder deskundig advies ook concrete plannen voor hun eigen hernieuwbaar energie project vorm kunnen geven.

Met de Renewable Energy Campus worden samen met het technisch onderwijs in de Kempen praktijkgerichte opleidingen in hernieuwbare energietechnieken opgestart zodat Kempense jongeren hier hun toekomstgerichte opleiding kunnen volgen, om nadien in een Kempens bedrijf hernieuwbare energie projecten in de Kempen te verwezenlijken.

Dit alles moet ertoe leiden dat de Kempen in Vlaanderen een voortrekkersrol speelt in hernieuwbare energie.


Contactpersonen: Koen Van den Brande – Jef Van Eyck