ZUINIG EN KWALITEITSVOL RUIMTEGEBRUIK

Het project ‘KRAK’ zet in op het verhogen van de kwaliteit van zowel de bebouwde als onbebouwde ruimte in de Kempen. Onze open ruimte is een troef, maar ook onze bebouwde ruimte is een te versterken kwaliteit. Onze bedrijventerreinen zijn bovengemiddeld benut, onze woonkernen hebben groene en blauwe vingers … . Maar eerlijk is eerlijk, onze woonlinten en ruimtelijke versnippering verdienen geen prijs.
Met KRAK verruimt een netwerk van actoren de bestaande intergemeentelijke kwaliteitskamer tot een regionaal platform voor kwalitatieve en duurzame ruimtelijke ontwikkelingen.
Met oog voor de Kempense karakteristieken en de dorpen, met zorg voor en ter versterking van de Kempense open ruimte.

Contactpersonen: Edith Wouters An Vandeplas – Wim Lux