BESTAANDE GROENE EN BLAUWE KAMERS IN DE NOORDERKEMPEN VERBINDEN TOT EEN STERK GEHEEL

Op het Toekomstforum van oktober 2019 werd gesteld dat de open ruimte belangrijk is voor de Kempen, en dat zowel natuur als landbouw hier een belangrijke rol in spelen. Daarom zochten lokale besturen, ondersteund door de intercommunale en het regionaal landschap, samen met de landbouwers, de grondeigenaars en de natuurverenigingen naar een draagvlak voor de erkenning van een Nationaal Park in de Kempen.

Echter, bij de opmaak van het Kempenpact2030 was het nog te onduidelijk wat de impact zou zijn van een gebiedserkenning ‘nationaal park’ voor de verschillende actoren in het gebied.
Daarom is het overleg rond de mogelijkheid van een nationaal park in de Kempen uitgesteld totdat de Vlaamse regelgeving de nodige duidelijkheid geeft inzake de voorwaarden van erkenning, rechtszekerheid voor de landbouwsector en mogelijks flankerend beleid.
Contactpersonen: Kris VreysBas Van der Veken