HET SOCIAAL WEEFSEL ROND HET KIND VERSTERKEN ZODAT IEDEREEN ALLE GROEIKANSEN KRIJGT

Om vroegtijdig schoolverlaten en ongekwalificeerde uitstroom te vermijden is meer nodig dan enkel kwaliteitsvol en nabij onderwijs. Gezin, gezondheid, sociale context en de economische leefsituatie hebben namelijk een grote impact op ontwikkelingskansen. Een sterk sociaal weefsel kan oorzaken van schooluitval wegwerken en de ontwikkelingskansen verhogen.

Het project Trampoline gaat in enkele pilootgemeenten aan de slag om de groeikansen van de allerjongsten te versterken.Vanuit de opgedane expertise kan de methodiek ruimer toegepast worden in heel de Kempen.

Daarnaast koestert Dorp rond het kind de ambitie om zichtbaarheid te geven aan 100 opgroeiende kinderen die dankzij informele buddywerkingen optimaal kansen krijgen om hun talent te ontwikkelen.

Willen we inzetten op een sterk weefsel rond het kind, dan vraagt dit een sectoroverschrijdende aanpak. Ervaringen vanuit het pilootproject Trampoline worden aangevuld met inzichten uit de 100 buddywerkingen en uit activiteiten zoals jobsharing en lerende netwerken. Dit vormt de basis voor zowel nieuwe gezamenlijke initiatieven als voor efficiëntere samenwerkingen tussen complementaire initiatieven.

Tot slot geloven de partners van Dorp rond het kind ook in het belang van informeel leren en hoe buitenspelen hier een rol in speelt. Kempense groene ruimtes zijn een troef die we maximaal willen benutten.

Contactpersoon: Kathleen Helsen – Mieke Hens – Jan Cuypers – Debbie Dekien – Kris Verellen