Plekken creëren waar we langer, gezonder en gelukkiger leven

Al gehoord van Blue Zones? Dit zijn plekken waar mensen statistisch gezien langer leven en bovendien in een relatief betere conditie. De meeste Blue Zones zijn eilanden, of afgesloten gemeenschappen. En dat is iets wat de Kempen niet is. We zijn geconnecteerd met de wereld rondom ons. Vieve Kempen gaat op zoek naar een Kempens alternatief voor de Blue Zones.

Gezonder en gelukkiger zijn. Dat heb je deels zelf in de hand, deels overkomt het je door erfelijkheid en toeval, deels wordt het door je omgeving en je leefomstandigheden bepaald. Door in te werken op de omgevingsfactoren wil dit project een positieve impact hebben op de gezondheid en het geluk van de Kempenaar. Vieve Kempen bouwt daarom aan een woonomgeving die

  • aanzet tot beweging
  • aanzet tot rust en verstilling
  • aanzet tot ontmoeting

Vieve Kempen roept op om initiatieven uit te rollen zoals:

  • kernvernieuwing waarbij ingezet wordt op groene publieke ruimte, fiets- en wandelpaden, beweegruimte en een hogere walkability-score
  • speelruimte voor álle kinderen, tegelijk ontmoetingsplaats voor ouders
  • luwteplekken, benutten van trage wegen, r-paden (waarbij r staat voor rust, ruimte en reflectie)
  • projecten rond leefbare buurten, participatie, buurtsamenwerking bij herinrichting

Om dit te realiseren sluit dit project maximaal aan op bestaande initiatieven van de projectpartners.

Gerealiseerde projecten kunnen het logo Vieve Kempen krijgen, wanneer zij een duidelijke verbetering teweeg hebben gebracht met betrekking tot de woonomgevingskwaliteit en bijdragen tot een woonomgeving die aanzet tot gezonde beweging, rust en verstilling, ontmoeting.

Goede voorbeelden worden breed gecommuniceerd ter inspiratie en promotie.

Op twee tijdstippen wordt een ‘prestigeprijs Vieve Kempen’ uitgereikt, met name in 2024 en in 2030. De jury is multidisciplinair samengesteld uit experten en stakeholders van zowel de welzijnssector als van ruimtelijke ordening.

Contactpersonen: Edith WoutersEric Nysmans